Управління освіти
       • Керівництво
       • Підрозділи управління
       • План роботи. Колегії. Звіти
       • Державні закупівлі
       • Бюджет
       • Прозорість та інформаційна          відкритість закладів освіти
       • Документи, розпорядження,
          листи

       • Накази
       • Кадри
       • Вакансії
       • Очищення влади (люстрація)
       • Запобігання корупції

    Готуємося до нового навчального    року

    Науково-методичний центр
      • Склад РНМЦ
      • Вчителю-предметнику
      • Педагогічна майстерня
      • Інноваційна діяльність.
         Інклюзивна освіта.
         Партнерство в освіті

      • Методична допомога
      • Олімпіади. МАН. Конкурси
      • ЗНО

   Районна профспілка освітян

    Школи, лiцеї, гiмназiї, НВК
    Дошкільні навчальні заклади
    Позашкiльнi заклади
    РОС «ДНІПРО»

    Інформаційна лінія
    Об'яви
    Книга відгуків

    Звернення громадян

    Національно-патріотичне    виховання юного покоління

    Контакти:
Поштова адреса:
02105,  м. Київ-105,
пр. Миру, 6-А

 Тел.: +38(044) 292-03-98
Факс: +38(044) 292-03-98

http://uosvitydnr.gov.ua/index.php?w=section&cat=13&id=2136

_ Нова українська школа\

_Табори відпочинку з денним перебуванням на базі закладів освіти м. Києва влітку

Тестування керівників закладів освіти з якими планується переукладання контрактів у 2018 році

Співпраця з правоохоронними органами з питань правової освіти

Національно-патріотичне виховання юного покоління

Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2016»

Партнерство Відкритий уряд

Україна - НАТО

Протидія корупції

Гранти Київського міського голови

Благоустрій, озеленення та поліпшення санітарного стану в закладах освіти

Головні правила безвізового режиму з ЄС

Консультації з громадськістюКиївська міська державна адміністрація

Дніпровська районна влада

Міністерство освіти і науки України

Київський університет імені Бориса Грінченка

Інститут післядипломної педагогічної освіти

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України

Урядовий партал для юних громадян

Київський Палац дітей та юнацтва

Київська Мала академія наук

Український центр оцінювання якості освіти

Київський регіональний центр оцінювання якості освіти

Центр моніторингу столичної освіти

Інклюзивна освіта: база даних освітніх, медичних і соціальних послуг

Світ Молоді - сайт для розумних школярів, прогресивних вчителів та турботливих батьків

Видавництва РАНОК

Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація

 Дев’ята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2019»

Class IDEЯ 2018

Інноватика в сучасній освітіНа головну На головну  
Зробити початковою Зробити початковою  
Додати у вибране Додати у вибране  
Для звернень громадян Для звернень


 

  


 

 

 

 

  

 

ПЛАН  РОБОТИ УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  В  МІСТІ  КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ НА 2014  РІК

 

НАПРЯМИ РОБОТИ

1. Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (далі управління освіти) є структурним підрозділом Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, яке утворюється головою райдержадміністрації, підзвітне і підконтрольне голові Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та Головному управлінню освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

2. Управління освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови Київської міської державної адміністрації, розпорядженнями голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, актами Дніпровської районної в місті Києві ради депутатів та цим Положенням. У межах своїх повноважень управління освіти організує виконання актів законодавства у сфері освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а також з питань мовної політики та здійснення контролю за їх реалізацією.

3. Основними завданнями управління освіти є: - реалізація державної політики в галузі освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району; створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей; - забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості; - здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території району і належать до сфери управління районної державної адміністрації, та координація діяльності цих навчальних закладів; - зміцнення матеріальної бази навчальних закладів, забезпечення розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, демографічних та інших особливостей району; - створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки; - аналіз стану освіти і науки в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти і науки, організація виконання зазначеної програми, забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, науково-технічної та інноваційної діяльності в роботі, захисту інтелектуальної власності; - організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників; - контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами усіх форм власності, розташованими на території району, державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальносередньої освіти; - участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти; - проведення атестації закладів освіти, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації; - забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

4. Управління освіти відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління районного органу виконавчої влади та місцевого самоврядування;

4.2. Визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності, та подає пропозиції щодо вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази педагогічних кадрів;

4.3. Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов'язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;

4.4. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах;

4.5. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;

4.6. 3абезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних чи комунальних навчальних закладах;

4.7. Сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі;

4.8. Надає допомогу органу опіки і піклування, службі у справах неповнолітніх у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім'ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення, забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;

4.9. Координує роботу навчальних закладів та сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та соціальним службам в роботі щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх; створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;

4.10. Забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах району;

4.11. Координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язану з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

4.12. Організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;

4.13. Вносить пропозиції щодо організації безплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів, разом з органами охорони здоров'я здійснює загальний контроль за охороною здоров'я дітей, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу;

4.14. Сприяє навчально-методичному, інформаційному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів, вживає заходів для забезпечення навчальними посібниками належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;

4.15. Впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів;вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

4.16. Організує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназій колегіумів, ліцеїв, шкіл-комплексів. спеціалізованих шкіл тощо), їх матеріальну підтримку; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів; створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо;

4.17. Видає інформаційно-методичні бюлетені;

4.18. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій, спілок молодіжних і дитячих громадських організацій, творчих об'єднань, товариств, що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством, та залучає їх до реалізації освітніх програм;

4.19. Координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

4.20. Забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;

4.21. Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень закладів освіти та будівель управління освіти;

4.22. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;

4.23. Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів;

4.24. Формує замовлення та видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;

4.25. Прогнозує потребу району у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти і науки, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;

4.26. Організує роботу щодо підвищення кваліфікації і розвитку творчості педагогічних працівників;

4.27. Проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції;

4.28. Сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

4.29. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;

4.30. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного асигнування навчальних закладів, які перебувають у комунальні власності району, аналізує їх використання;

4.31. Контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;

4.32. Контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

4.33. Інспектує навчальні заклади, що належать до сфер управління районного органу виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

4.34. Проводить атестацію навчальних закладів району (не раніше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

4.35. Подає в установленому порядку систематичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

4.36. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти і науки в районі (не рідше ніж один раз на рік);

4.37. Взаємодіє з органами громадського самоврядування;

4.38. Проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів (крім вищих) комунальної та інших форм власності (в тому числі приватної), їх підготовку для реєстрації районним органом виконавчої влади, для чого в разі потреби може залучати консалтингові установи;

4.39. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи щодо усунення недоліків у роботі;

4.40. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Управління освіти має право: - залучати до розроблення районної програми розвитку освіти та реалізації питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів, в тому числі на контрактній основі; - брати участь у створенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності; - скликати районні, у тому числі щорічні серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції; - вносити органу виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району; - зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, що належать до сфери управління районного органу виконавчої влади та місцевого самоврядування, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їх повноважень; - укладати в установленому законодавством порядку договори, угоди про співробітництво та організацію взаємовідносин з підприємствами, установами та організаціями, налагоджувати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

6. Управління освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та Дніпровської районної в місті Києві ради депутатів, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та спілками об'єднань громадян, розташованими в районі, одержує від них в установленому законодавством порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань. Управління освіти в межах своїх повноважень на основі та на виконання рішень районної ради депутатів, розпоряджень Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, наказів Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації видає накази, організовує їх виконання. Рішення управління освіти, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для виконання всіма закладами освіти району незалежно від форм власності.

7. Управління освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за погодженням з Головним управлінням освіти і науки Київської міської державної адміністрації. Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи в навчальних закладах не менше як 3 роки.

8. Начальник управління освіти має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за поданням начальника управління освіти і за погодженням з Головним управлінням освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

9. Начальник управління освіти: - здійснює керівництво діяльністю управління освіти, забезпечує виконання покладених на управління освіти завдань, визначає посадові обов'язки та ступінь відповідальності заступників начальника управління освіти, його працівників; - представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами; - подає на затвердження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників управління освіти; - затверджує положення про структурні підрозділи управління освіти, функціональні обов'язки керівників структурних підрозділів та працівників управління освіти; - розпоряджається коштами, які виділяються на утримання управління освіти; - планує роботу управління освіти і аналізує стан її виконання; - видає у межах компетенції управління освіти накази, організовує і контролює їх виконання; - затверджує та укладає договори, угоди про співробітництво, співпрацю, організацію взаємовідносин з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо; - призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління освіти, в тому числі керівників структурних підрозділів управління освіти, в разі необхідності укладає та припиняє дії контрактів (трудових угод) з цими працівниками відповідно до чинного законодавства; - призначає та звільняє з посади керівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності за погодженням з Головним управлінням освіти та науки Київської міської державної адміністрації; - заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату, керівників навчальних закладів та установ освіти.

10. Накази начальника управління освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації начальником Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

11. При управлінні освіти для узгодженого вирішення питань, що відноситься до його компетенції, утворюється колегія. Склад колегії затверджується головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за поданням начальника управління освіти. Рішення колегії провадяться в життя наказами начальника управління освіти.

12. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при управлінні освіти утворюється районний науково-методичний центр, як структурний підрозділ управління освіти, який діє відповідно до положення про нього.

13. При управлінні освіти може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

14. Управління освіти фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління освіти та видатки на його утримання затверджуються головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Структуру і штатний розпис управлінні освіти затверджує начальник управління освіти в межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці.

15. Управління освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи.
    Пошук по сайту
   
   


    Привітання

Навчатись
на відмінно
Бажаєм
вам віднині.
Батькам своїм
на радість,
На славу Україні!

 

 

 Графік надання інформаційно-консультативної допомоги біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, з питань вивчення української мови, культури, державного устрою України (2015-2016 н.р.)

 Інформація про укриття населення Дніпровського району м. Києва та порядок оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру

 Методичні рекомендації щодо підготовки населення до дій в умовах  загрози або вчинення терористичного акту

 Лист-звернення до громадян від імені СБ України 

 ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ
 

   Інформація для громадян України, які прибувають з тимчасово окупованих територій та територій проведення АТО щодо навчання в закладах освіти Дніпровського району м. Києва Контактні телефони:

Дошкільні навчальні заклади:

 (044) 559-27-36, начальник відділу з питань дошкільної освіти Фальковська Наталія Володимирівна;

 

Загальноосвітні навчальні заклади:

 (044) 292-00-83, головний спеціаліст відділу з питань загальної середньої освіти ....

«Гаряча лінія» Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації (044)272-04-82, з 9-00 до 18-00

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання   

 

 

 

//
>>>    

    Вхід для користувачів
Логін:    
Пароль:    
   

v sadok

Декларування 2017

BIЛЬНІ МІСЦЯ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Графік роботи управління Пенсійного Фонду України  у Дніпровському районі м. Києва

Субсидії по новому!

Освітня карта Києва

Сплатити комунальні Дитячі садочки м.Київ

Всеукраїнська безкоштовна шкільна освітня мережа

Всеукраїнський науково-практичний журнал Директор школи ліцею гімназії

Освітній портал «Педагогічна преса»

Портал освітян України «ПЕДРАДА»

 Антикорупційний урок

Громадська організація “Ла Страда-Україна”

Громадська організація “Ла Страда-Україна”

http://uosvitydnr.gov.ua/docs/section/batklvskizboru.pdf

http://www.uosvitydnr.gov.ua/docs/section/OberegnoKIP.pdf


Сайти НЗ району
Навчально-виховний комплекс "Домінанта" Навчально-виховний комплекс
Навчально-виховний комплекс № 30 “ЕкоНад” Навчально-виховний комплекс № 30 “ЕкоНад”<br> (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим <br>вивченням іноземних мов – гімназія) м.Києва
Навчально-виховний комплекс № 167 Навчально-виховний комплекс № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ступеня – гімназія) м.Києва
Навчально-виховний комплекс № 176 Навчально-виховний комплекс № 176 (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іспанської мови  – суспільно-гуманітарна гімназія) м.Києва
Навчально-виховний комплекс № 209 «Сузір’я» Навчально-виховний комплекс № 209 «Сузір’я» м.Києва
Навчально-виховний комплекс Монтессорі Навчально-виховний комплекс Монтессорі з поглибленим вивченням англійської мови (дошкільний навчальний заклад-школа І ступеня) м.Києва
Гімназія № 136 Гімназія № 136 м. Києва
Гімназія № 191 імені П.Г.Тичини Гімназія № 191 імені П.Г.Тичини м.Києва
Гуманітарна гімназія “Гармонія” Гуманітарна гімназія “Гармонія” м.Києва
Навчальний заклад «Гімназія «Столиця» Навчальний заклад освіти «Гімназія «Столиця» м.Києва
Ліцей № 208 Ліцей № 208 м.Києва
Технічний ліцей Технічний ліцей м.Києва
НВК № 141 «ОРТ» м.Києва Навчально-виховний комплекс № 141 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» міста Києва
Русанiвський лiцей Русанiвський лiцей м.Києва
Український колеж iм. В.О. Сухомлинського (СШ № 272) Український колеж iм. В.О. Сухомлинського (СШ № 272) м.Києва
Академія сучасної освіти Cпеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Академія сучасної освіти»
СЗШ № 4 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 4 м.Києва
СЗШ № 11 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 11 м.Києва
Спеціалізована школа № 31 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 31 м.Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу
СЗШ № 42 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 42 м.Києва
Спеціалізована школа № 65 Спеціалізова школа І-ІІІ ступенів № 65 м. Києва з поглибленим вивченням іноземних мов
СЗШ № 66 Середня загальноосвітня школа № 66
СЗШ № 81 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 81 м.Києва
Спеціалізована школа № 98 Спеціалізована школа № 98 з поглибленим вивченням англійської мови
СЗШ № 99 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 99 м.Києва
СЗШ № 103 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 103 м.Києва
Спеціалізована школа № 120 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №120м.Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу
Спеціалізована школа № 125 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 125 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови
СЗШ № 126 Середня загальноосвітня школа<br>І-ІІІ ступенів № 126 м. Києва
СЗШ № 128 Середня загальноосвітня школа<br>І-ІІІ ступенів № 128 м. Києва
Спеціалізована школа № 129 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 129 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови
Спеціалізована школа № 137 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 137 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови
СЗШ № 146 Середня загальноосвітня школа<br>І-ІІІ ступенів № 146 м. Києва
СЗШ № 158 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 158 м. Києва
СЗШ № 180 Середня загальноосвiтня школа № 180
СЗШ № 182
СЗШ № 184 Середня загальноосвiтня школа № 184
Спеціалізована школа № 188 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 188 м. Києва з поглибленим вивченням російської мови
СЗШ № 195 Середня загальноосвітня школа № 195 ім. В.І.Кудряшова
СЗШ № 201 Середня загальноосвiтня школа № 201
СЗШ № 224 Середня загальноосвiтня школа № 224
Спеціалізована школа № 234 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 234 м.Києва з поглибленим вивченням економіки і права
Спеціалізована школа № 246 Спеціалізованої школи I-III ступенів № 246 <br>м. Києва з поглибленим вивченням<br> англійської мови
СЗШ № 258 Середня загальноосвiтня школа<br> І-ІІІ ступенів № 258 м. Києва
Спеціалізована школа № 265 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 265 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо - естетичного циклу
Спеціалізована школа № 327 Спеціалізована школа № 327 І ступеня з поглибленим вивчанням іноземних мов
ДНЗ № 433 "Дивосвіт" Дошкільний навчальний заклад <br>№ 433
Спеціалізована школа-інтернат № 14 Спеціалізована школа-інтернат І – ІІ ступенів № 14 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо - естетичного циклу
Спеціальна школа-інтернат № 26 Спеціальна школа-інтернат № 26 м. Києва
ДНЗ № 368 Дошкільний навчальний заклад<br>№ 368
ВСШ 4 Вечірня середня школа ІІ-ІІІ ступенів № 4<br> м. Києва
ПНЗ
"Зміна"
Позашкільний навчальний заклад<br>«Центр технічної і художньо-естетичної <br>творчості для дітей та юнацтва «Зміна» <br>м. Києва»
ЦДЮТ Центр дитячо-юнацької творчості
СЮТ-ЦНТТМ Станція юних техніків – Центр науково-технічної творчості молоді
ДЮХС Дитячо-юнацька хореографічна студія „Щасливе дитинство”
© 2009-2019. Інформаційна підтримка IT-SOURCE