Управління освіти
       • Керівництво
       • Підрозділи управління
       • План роботи. Звіти. Колегії
       • Державні закупівлі
       • Бюджет
       • Прозорість та інформаційна          відкритість закладів освіти
       • Документи, розпорядження,
          листи

       • Накази
       • Кадри
       • Вакансії
       • Очищення влади (люстрація)
       • Запобігання корупції

    Науково-методичний центр
      • Склад РНМЦ
      • Вчителю-предметнику
      • Педагогічна майстерня
      • Інноваційна діяльність.
         Інклюзивна освіта.
         Партнерство в освіті

      • Методична допомога
      • Олімпіади. МАН. Конкурси
      • ЗНО

    Інклюзивно-ресурсний центр № 4
   Районна профспілка освітян

    Школи, лiцеї, гiмназiї, НВК
    Дошкільні навчальні заклади
    Позашкiльнi заклади
    РОС «ДНІПРО»

    Інформаційна лінія
    Об'яви
    Книга відгуків

    Звернення громадян

    Національно-патріотичне    виховання юного покоління

    Контакти:
Поштова адреса:
02105,  м. Київ-105,
пр. Миру, 6-А

 Тел.: +38(044) 332-46-70

_Табори відпочинку з денним перебуванням на базі закладів освіти м. Києва влітку

&_50-річчя Дніпровського району

Перспективний план розвитку мережі закладів загальної середньої освіти Дніпровського району м. Києва на період 2019-2022 років

_ Нова українська школа\

Тестування керівників закладів освіти з якими планується переукладання контрактів у 2018 році

Співпраця з правоохоронними органами з питань правової освіти

Проведення весняних толок в закладах освіти Дніпровського району

Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2016»

Національно-патріотичне виховання юного покоління

Партнерство Відкритий уряд

Україна - НАТО

Протидія корупції

Гранти Київського міського голови

Головні правила безвізового режиму з ЄС

Консультації з громадськістю

Реконструкція школи № 42 Дніпровського районуКиївська міська державна адміністрація

Дніпровська районна влада

Міністерство освіти і науки України

Київський університет імені Бориса Грінченка

Інститут післядипломної педагогічної освіти

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України

Урядовий партал для юних громадян

Київський Палац дітей та юнацтва

Український центр оцінювання якості освіти

Київська Мала академія наук

Київський регіональний центр оцінювання якості освіти

Центр моніторингу столичної освіти

Інклюзивна освіта: база даних освітніх, медичних і соціальних послуг

Світ Молоді - сайт для розумних школярів, прогресивних вчителів та турботливих батьків

Видавництва РАНОК

Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація

 Дев’ята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2019»

Class IDEЯ 2018

Інноватика в сучасній освітіНа головну На головну  
Зробити початковою Зробити початковою  
Додати у вибране Додати у вибране  
Для звернень громадян Для звернень

Іваніна Наталія Василівна
Начальник управління

Іваніна Наталія Василівна
Іваніна Наталія Василівна
Кабінет: 201

Телефон: 044-332-46-70

Години прийому: Вт.10:00-13:00, Чт.15:00-18:00


Основні функції та напрямки роботи:

 ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
начальника управління освіти
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

1. Загальні положення

     Начальник управління освіти:

Призначається на посаду і звільняється з посади головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за погодженням з Київською міською державною адміністрацією.

Безпосередньо підпорядкований голові районної в місті Києві державної адміністрації, директору Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  виконавчого органу Київської мыської ради (Киъвської міської державної адміністрації).

Здійснює керівництво діяльністю управління освіти (далі – Управління), забезпечує виконання завдань, визначених Положенням про Управління, доручень районної державної адміністрації та Головного управління освіти і науки.

Визначає ступінь відповідальності заступників начальника Управління та працівників Управління.

У своїй роботі керується чинним законодавством України: Конституцією України, законами України, Указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями Міністерства освіти та науки, молоді і спорту України, наказами, рішеннями колегії Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, розпорядженнями районної державної адміністрації та Положенням про Управління, посадовою інструкцією.

Забезпечує контроль за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти                 і науки, молоді і спорту України, Головного управління освіти і науки міста Києва, рішень Київради та розпоряджень голови Київської міської державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, що регулюють розвиток сфери освіти.

Начальник управління освіти повинен знати:

Конституцію України;
Закони України щодо діяльності та розвитку сфери освіти;
акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади;
Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради, постанови Кабінету Міністрів України, розпорядження органів виконавчої влади вищого рівня, що регулюють розвиток сфери освіти;
практику застосування чинного законодавства;
форми та методи роботи із засобами масової інформації;
основи права та ринку праці;
правила ділового етикету;
правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

На період тимчасової відсутності начальника Управління його функції та обов'язки виконує один із заступників начальника Управління.

На посаду начальника управління освіти призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах  в закладах освіти не менше 4 років, або стаж роботи на посаді головного спеціаліста не менше 7 років.

 2. Завдання та обов'язки

Начальник управління освіти:

Затверджує положення про структурні підрозділи Управління, функціональні обов'язки керівників структурних підрозділів та працівників Управління, обумовлені посадовими інструкціями.

У межах своїх повноважень розробляє та подає на затвердження районної державної адміністрації  проекти нормативно-правових актів з питань освіти та інших питань, що належать до його компетенції.

Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Управління.

Подає бюджетні запити до фінансового управління районної державної адміністрації.

Вносить пропозиції районній держадміністрації щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, бере безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району.

Здійснює в межах своїх повноважень нормативно-правове регулювання відносин у закладах освіти. Готує в межах своєї компетенції відповідні накази та проекти розпоряджень, організовує та контролює їх виконання.

Призначає на посаду і звільняє з посади працівників Управління, в тому числі керівників структурних підрозділів управління освіти, в разі необхідності укладає та припиняє дії контрактів (трудових угод) з цими працівниками відповідно до чинного законодавства.

Подає пропозиції керівництву Головного управління освіти і науки України про призначення на посаду, звільнення з роботи та переміщення керівників   загальноосвітніх  навчальних  закладів,  заміщення  вакансій згідно номенклатури посад. Призначає та звільняє керівників дошкільних навчальних закладів та педагогічних працівників закладів освіти району.

Представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними
та фізичними особами, виконує завдання мобілізаційної підготовки в межах своїх повноважень.

Контролює виконання перспективних і поточних планів роботи Управління

Затверджує посадові інструкції працівників Управління.

Забезпечує дотримання працівниками чинного законодавства України з питань державної служби.

Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Управління.

Регулює роботу Управління щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань освіти.

Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі
навчальних закладів; введенням у дію нових закладів; комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками.

Погоджує проекти будівництва, ремонту закладів освіти, контролює
використання капітальних вкладень та залучених коштів.

Очолює роботу районної атестаційної комісії педагогічних працівників.

Затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з
навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату, керівників навчальних закладів освіти згідно чинного законодавства.

Забезпечує безпечні умови праці згідно Закону України "Про охорону
праці".

3. Права

Начальник управління освіти має право:

Розглядати питання і приймати рішення в межах наданих йому
повноважень.

Скликати районні, в тому числі щороку серпневі конференції педпрацівників, проводити семінари, наради керівників заходів освіти з питань, що належать до його компетенції.

Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати зв'язки із зарубіжними країнами, міжнародними організаціями, фондами тощо.

Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать чинному законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень.

Здійснювати перевірку закладів освіти згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень.

Залучати педагогічних, науково-педагогічних працівників для розгляду районної програми розвитку освіти.

Розглядати   скарги,  заяви,  листи  та  звернення  громадян, готувати відповіді на них.

Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Управління.

Вимагати службового розслідування у випадках звинувачень в діях, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

На соціальний захист відповідно до Закону України "Про державну службу".

4. Відповідальність

Начальник управління освіти несе відповідальність за:

 Дотримання чинного законодавства при виконанні службових обов'язків, етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу.

Якісне та своєчасне виконання планових завдань та доручень керівництва.

Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу.

Своєчасне подання та належну якість звітів про результати виконання планових завдань Управління.

Дотримання працівниками Управління правил з охорони праці і пожежної безпеки.


    Пошук по сайту
   
   


    Привітання

Навчатись
на відмінно
Бажаєм
вам віднині.
Батькам своїм
на радість,
На славу Україні!

 

 

 Інформація про укриття населення Дніпровського району м. Києва та порядок оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру

  Методичні рекомендації щодо підготовки населення до дій в умовах  загрози або вчинення терористичного акту 

ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ

    Інформація для громадян України, які прибувають з тимчасово окупованих територій та територій проведення АТО щодо навчання в закладах освіти Дніпровського району м. Києва Контактні телефони:

Дошкільні навчальні заклади:

 044-332-46-82, Головний спеціаліст з питань дошкільної, загальної та позашкільної освіти Фальковська Наталія Володимирівна;

 

Загальноосвітні навчальні заклади:

 044-332-46-73, Головний спеціаліст з питань дошкільної, загальної та позашкільної освіти Вовк Ольга Антонівна

«Гаряча лінія» Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації (044)272-04-82, з 9-00 до 18-00

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання   

 

 

 

//
>>>    

    Вхід для користувачів
Логін:    
Пароль:    
   

v sadok

BIЛЬНІ МІСЦЯ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Декларування 2017

Графік роботи управління Пенсійного Фонду України  у Дніпровському районі м. Києва

Субсидії по новому!

Освітня карта Києва

Сплатити комунальні Дитячі садочки м.Київ

Всеукраїнська безкоштовна шкільна освітня мережа

Всеукраїнський науково-практичний журнал Директор школи ліцею гімназії

Освітній портал «Педагогічна преса»

Портал освітян України «ПЕДРАДА»

 Антикорупційний урок

Громадська організація “Ла Страда-Україна”

Громадська організація “Ла Страда-Україна”

http://uosvitydnr.gov.ua/docs/section/batklvskizboru.pdf

http://www.uosvitydnr.gov.ua/docs/section/OberegnoKIP.pdf

Дніпровська районна філія  Київського міського центру зайнятості


Сайти НЗ району
НВК "Домінанта" Навчально-виховний комплекс
НВК № 30 “ЕкоНад” Навчально-виховний комплекс № 30 “ЕкоНад”<br> (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим <br>вивченням іноземних мов – гімназія) м.Києва
НВК № 167 Навчально-виховний комплекс № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ступеня – гімназія) м.Києва
НВК № 176 Навчально-виховний комплекс № 176 (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іспанської мови  – суспільно-гуманітарна гімназія) м.Києва
НВК № 209 «Сузір’я» Навчально-виховний комплекс № 209 «Сузір’я» м.Києва
НВК Монтессорі Навчально-виховний комплекс Монтессорі з поглибленим вивченням англійської мови (дошкільний навчальний заклад-школа І ступеня) м.Києва
Гімназія № 136 Гімназія № 136 м. Києва
Гімназія № 191 імені П.Г.Тичини Гімназія № 191 імені П.Г.Тичини м.Києва
Гуманітарна гімназія “Гармонія” Гуманітарна гімназія “Гармонія” м.Києва
Навчальний заклад «Гімназія «Столиця» Навчальний заклад освіти «Гімназія «Столиця» м.Києва
Ліцей № 208 Ліцей № 208 м.Києва
Технічний ліцей Технічний ліцей м.Києва
НВК № 141 «ОРТ» Навчально-виховний комплекс № 141 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» міста Києва
Русанiвський лiцей Русанiвський лiцей м.Києва
Український колеж iм. В.О. Сухомлинського (СШ № 272) Український колеж iм. В.О. Сухомлинського (СШ № 272) м.Києва
Академія сучасної освіти Cпеціалізований<br> загальноосвітній <br>навчальний заклад І ступеня «Академія сучасної освіти»
СЗШ № 4 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 4 м.Києва
СЗШ № 11 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 11 м.Києва
Спеціалізована школа № 31 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 31 м.Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу
СЗШ № 42 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 42 м.Києва
Спеціалізована школа № 65 Спеціалізова школа І-ІІІ ступенів № 65 м. Києва з поглибленим вивченням іноземних мов
СЗШ № 66 Середня загальноосвітня школа № 66
СЗШ № 81 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 81 м.Києва
Спеціалізована школа № 98 Спеціалізована школа № 98 з поглибленим вивченням англійської мови
СЗШ № 99 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 99 м.Києва
СЗШ № 103 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 103 м.Києва
Спеціалізована школа № 120 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №120м.Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу
Спеціалізована школа № 125 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 125 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови
СЗШ № 126 Середня загальноосвітня школа<br>І-ІІІ ступенів № 126 м. Києва
СЗШ № 128 Середня загальноосвітня школа<br>І-ІІІ ступенів № 128 м. Києва
Спеціалізована школа № 129 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 129 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови
Спеціалізована школа № 137 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 137 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови
СЗШ № 146 Середня загальноосвітня школа<br>І-ІІІ ступенів № 146 м. Києва
СЗШ № 158 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 158 м. Києва
СЗШ № 180 Середня загальноосвiтня школа № 180
СЗШ № 182
СЗШ № 184 Середня загальноосвiтня школа № 184
Спеціалізована школа № 188 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 188 м. Києва з поглибленим вивченням російської мови
СЗШ № 195 Середня загальноосвітня школа № 195 ім. В.І.Кудряшова
СЗШ № 201 Середня загальноосвiтня школа № 201
СЗШ № 224 Середня загальноосвiтня школа № 224
Спеціалізована школа № 234 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 234 м.Києва з поглибленим вивченням економіки і права
Спеціалізована школа № 246 Спеціалізованої школи I-III ступенів № 246 <br>м. Києва з поглибленим вивченням<br> англійської мови
СЗШ № 258 Середня загальноосвiтня школа<br> І-ІІІ ступенів № 258 м. Києва
Спеціалізована школа № 265 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 265 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо - естетичного циклу
Спеціалізована школа № 327 Спеціалізована школа № 327 І ступеня з поглибленим вивчанням іноземних мов
ДНЗ № 433 "Дивосвіт" Дошкільний навчальний заклад <br>№ 433
Спеціалізована школа-інтернат № 14 Спеціалізована школа-інтернат І – ІІ ступенів № 14 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо - естетичного циклу
Спеціальна школа-інтернат № 26 Спеціальна школа-інтернат № 26 м. Києва
ДНЗ № 368 Дошкільний навчальний заклад<br>№ 368
ВСШ 4 Вечірня середня школа ІІ-ІІІ ступенів № 4<br> м. Києва
ПНЗ
"Зміна"
Позашкільний навчальний заклад<br>«Центр технічної і художньо-естетичної <br>творчості для дітей та юнацтва «Зміна» <br>м. Києва»
ЦДЮТ Центр дитячо-юнацької творчості
СЮТ-ЦНТТМ Станція юних техніків – Центр науково-технічної творчості молоді
ДЮХС Дитячо-юнацька хореографічна студія „Щасливе дитинство”
© 2009-2019. Інформаційна підтримка IT-SOURCE